Samen een vuist tegen eenzaamheid

Aangesloten organisaties

Over de organisaties

 

Eenzaamheid bestrijd je niet alleen. Daarom werken verschillende organisaties samen. Dat doen wij door over de grenzen van de eigen organisatie te handelen. Wij voorkomen daarmee dat mensen van het kastje naar de muur worden gestuurd. 

Hieronder staan de organisaties die bij ons zijn aangesloten. Allemaal zijn ze betrokken bij de aanpak en werkwijze van Better Together.

Als je meer wilt weten kun je de website bezoeken of contact met ons opnemen.

 

KBO Bovenkerk Aalsmeer

KBO staat voor ontmoeting en omzien naar elkaar. De lokale KBO verenigingen zorgen elk jaar voor een gevarieerd aanbod aan activiteiten voor de leden. Er worden veel bijeenkomsten georganiseerd. Vaak met een interessant thema maar ook om gewoon contact te hebben met elkaar. Liever meer actief bezig? Er wordt ook gewandeld en gefietst en er zijn regelmatig uitstapjes of zelfs reisjes.

Naar website

Alzheimer Nederland

Alzheimer Nederland afdeling Amstelland en Meerlanden organiseert activiteiten voor mensen met dementie en hun naasten, behartigt hun belangen en wijst de weg naar hulp. Wij organiseren in Amstelveen Alzheimer Cafés en bijeenkomsten voor Jonge Mensen met Dementie en hun mantelzorgers.

Naar website

Participe

Participe Amstelland is dé Amstelveense organisatie voor Welzijn en Maatschappelijk Werk. Je kunt bij Participe terecht voor individuele begeleiding, groepsbegeleiding, advies, cursussen, sport, inloopactiviteiten en nog veel meer. De wijkcoaches van Participe staan voor je klaar om je wegwijs te maken in de zorg en/of activiteiten binnen je eigen wijk.

Naar website

Gemeente Amstelveen

Vier op de tien Amstelveners ervaren gevoelens van eenzaamheid. Wanneer mensen zich ernstig of langdurig eenzaam voelen, heeft dit vervelende gevolgen voor de gezondheid. Amstelveen helpt! Eén van de onderdelen van onze aanpak van eenzaamheid is het oprichten van Better Together Amstelveen.

Naar website

de Bibliotheek

De Bibliotheek bruist als nooit tevoren. Steeds meer bezoekers die allemaal blij en geïnspireerd de deur uit gaan, dat is onze inzet. De Bibliotheek sluit aan op de behoeftes van de lokale doelgroepen door samen te werken met culturele en maatschappelijke organisaties en inwoners. Wil je meer weten over wat wij voor je kunnen doen? Bezoek dan onze website.

Naar website

GGZ InGeest

Mensen die zich eenzaam voelen, hebben een groter risico op mentale problemen. Omgekeerd blijkt dat mentale problemen een gevoel van eenzaamheid kunnen veroorzaken. GGZ inGeest biedt gespecialiseerde psychiatrische zorg, gericht op herstel. Aan jongeren, volwassenen en ouderen. Afgestemd op lichaam en geest en volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

Naar website

Future Face

Future Face is opgezet met-, door- en voor jongeren. Future Face “geeft een gezicht” aan de gevoelens en gedachten van jongeren, waardoor taboes doorbroken worden en (h)erkenning en wederzijds begrip ontstaan. Ons doel is het om jongeren te bereiken en ze in contact te brengen met anderen. Uit deze ontmoetingen ontstaan ideeën, sociale verbindingen, vermindering van eenzaamheid en meer betrokkenheid bij- en participatie in de gemeenschap.

Naar website

Humanitas

Humanitas Amstelland is een afdeling van de landelijke vereniging Humanitas. Onze vrijwilligers geven mensen die dat nodig hebben, een steuntje in de rug. Vanuit respect en gelijkwaardigheid, gericht op zelfredzaamheid en regie op je eigen leven. Van mens tot mens werken we aan thema’s: Eenzaamheid, Opvoeden, Opgroeien en Thuisadministratie.

Naar website

Mantelzorg & Meer

Mantelzorg & Meer biedt een luisterend oor aan iedereen die intensief zorgt voor een partner, familielid, vriend of buur. Als mantelzorger kun je bij ons terecht voor emotionele ondersteuning of praktisch advies. We nemen ook regeltaken over of zorgen voor vervangende mantelzorg zodat jij je belangrijke rol kunt blijven vervullen.

Naar website

Vrijwilligerscentrale Amstelland

Amstelveenvoorelkaar is de online marktplaats voor vrijwillige hulp en wordt uitgevoerd door Vrijwilligerscentrale Amstelland. Zoek je iemand voor een praatje, spelletje of uitje? Of hulp bij vervoer of boodschappen? Stel je vraag op het platform. Wil je iets doen voor een ander? Meld je aan als vrijwilliger. Zo ontstaan waardevolle ontmoetingen.

Naar website

Team ED

Bij TEAM ED werken ervaringsdeskundigen. Ervaringsdeskundigen hebben zelf ook ervaring met schulden, met periodes van eenzaamheid, verslaving, problemen met instanties of met behandelingen in de psychiatrie. Het is ze gelukt moeilijke periodes te overwinnen. Nu gebruiken zij hun ervaringen om met jou mee te denken.
Kijk op onze website voor meer informatie. Ook als je zelf ervaringsdeskundige wilt worden.

Naar website

Amstelland Zorg

Amstelland Zorg is de eerstelijns regio-organisatie in Amstelland voor o.a. huisartsen, fysiotherapeuten, apothekers en diëtisten. We stimuleren multidisciplinaire samenwerking met partners binnen zorg, welzijn, gemeenten en met zorgverzekeraars. We ondersteunen onze leden bij elementen die voor hen bijzaak zijn, maar die noodzakelijk zijn voor een optimale zorg voor de burger!

Naar website

Amstelveense Apotheken

Wij werken nauw samen met uw huisarts en andere zorgverleners. Wij voelen ons betrokken bij jouw fysieke- én je mentale gezondheid. Daarom doen we meer dan alleen medicijnen verstrekken. Voor ieder die ons regelmatig nodig heeft, zijn we dan ook graag meer dan een vertrouwd gezicht.

Naar website

MEE Amstel & Zaan

MEE denkt mee, zodat iedereen mee kan doen. Wij ondersteunen mensen met een (vermoeden van een) beperking en hun naasten. Ook voor versterking van je netwerk en het opbouwen van sociale contacten kun je bij ons terecht. Onze ondersteuning is gratis en we zijn onafhankelijk van zorgaanbieders en instellingen.

Naar website

Zonnehuisgroep Amstelland

Hulp vragen kan soms best lastig zijn. Zeker als je gewend bent alles zelf te doen. Al meer dan 100 jaar ondersteunen wij ouderen. Met zorg, activiteiten, behandelingen en een fijne veilige plek als het thuis niet gaat.

Met 1300 medewerkers, 350 leerlingen en stagiairs en 400 vrijwilligers vormen wij de Zonnehuisgroep. Kijk op onze website wat wij voor je kunnen betekenen.

Naar website

Protestantse Gemeente

De Protestantse Gemeente Amstelveen is een geloofsgemeenschap die in de christelijke traditie staat. Omzien naar elkaar is een belangrijke waarde. Dit krijgt vorm in allerlei momenten van ontmoeting, waar ook mensen van buiten de kerk welkom zijn. Een individueel gesprek is ook mogelijk. Kijk op de website voor locaties en contactgegevens.

Naar website

Brentano

Wij geloven in de kracht van samen en zijn een goede buur voor onze omgeving, de plek waar mensen zelf- en samenredzaam zijn. Wij zijn een ouderenorganisatie in Amstelveen en werken vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Wij zetten ons in voor behoud van autonomie en veerkracht van mensen. Dit doen wij met oprechte aandacht, zorg, vervoer en leuke activiteiten. Wij bieden een fijne woonplek om waardig ouder te worden en waardig te sterven.

Naar website

Brentano

Stel dat je valt, niet meer overeind komt maar er niemand is die het in de gaten heeft. Voor ouderen en alleenstaanden die weinig contact hebben met hun omgeving, is dit een beangstigend scenario. Daarom heeft het Rode Kruis contactcirkels opgezet; elke dag een kort telefoontje om te checken hoe het gaat.

Naar website

Geloven in Amstelveen

Christenen hebben in Amstelveen vaak de ervaring één van de weinigen te zijn die (nog) geloven. We hopen als platform christenen een plek te bieden waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Jong en oud. We zoeken naar online en offline manieren om dit tot stand te brengen. Tegelijkertijd geloven we in de stad Amstelveen en de verbindingen die daarbinnen mogelijk zijn. Bezoek onze website voor meer informatie.

Naar website

Stichting Thuisgekookt

Bij Thuisgekookt verbinden we buurtgenoten rondom een maaltijd waarbij een thuiskok met regelmaat een portie extra kookt en langs brengt bij iemand die niet staat is om goed voor zichzelf te koken. Niet alleen eten mensen hierdoor gezonder maar er ontstaat ook duurzaam en gezellig contact waardoor eenzaamheid wordt tegengegaan en het sociale netwerk binnen de wijk wordt versterkt.

Naar website

Stichting Bovenkerk

Stichting Bovenkerk verenigt bewoners in het tuindorp Bovenkerk van Amstelveen. Vanuit het gedachtegoed van Kleurrijk Leven bieden we activiteiten aan voor plezier en geluk. We geven ondersteuning aan bewoners die door kantelmomenten in het leven uit balans zijn gebracht. We geven een duwtje naar meer sociaal contact en vrijwilligerswerk.

Naar website

Buurtclub Leefstijl

Bij Buurtclub Leefstijl is iedereen welkom die in een groep bezig wil zijn met een gezonde leefstijl, gezelligheid, er zijn voor elkaar, grenzen verleggen, elkaar stimuleren én humor. We komen tweemaal per maand samen. De ene keer richten wij ons op kennisverrijking en het uitwisselen van ervaringen. De andere keer richten we ons op samen iets doen. Wat dat is, bepalen we samen.

Naar website

Aansluiten bij de alliantie?

 

De alliantie opereert door in verschillende werkgroepen samen te werken. Dat doen wij op het gebied van professionalisering, het versterken van het netwerk en door communicatie & bewustwording. 

Wil je ook aansluiten bij de alliantie? Dat kan. Ieders bijdrage is van harte welkom. Afhankelijk van je betrokkenheid kun je meedenken, meewerken of meebeslissen.

Neem contact met ons op als je wilt weten wat de mogelijkheden zijn.

Open inschrijving workshop (zorg)professionals

Open inschrijving workshops (zorg)professionals

Open inschrijving workshop ondernemers

Door je gegevens achter te laten ontvangen wij jouw interesse tot deelname. Zodra er voldoende aanmeldingen zijn, wordt er een workshop gepland. Je ontvangt vanzelf bericht.

Ondernemers open inschrijving

Open inschrijving workshop vrijwilligers

Door je gegevens achter te laten ontvangen wij jouw interesse tot deelname. Zodra er voldoende aanmeldingen zijn, wordt er een workshop gepland. Je ontvangt vanzelf bericht. 

Workshop open inschrijving vrijwilligers

Cursus voor inwoners

Cursus Creatief Leven - deelnemers

Workshops en lezingen (zorg)professionals

Workshops en lezingen (zorg)professionals

Alleen voor (zorg)professionals en vrijwilligers.

Aanmelden netwerkbijeenkomst

aanmelden netwerkbijeenkomst
Ik ben een
Ik kom namens een organisatie
Heb je dieetwensen

Inschrijving workshop of lezing

Workshop open inschrijving vrijwilligers