Vaak denken we dat we eenzaamheid kunnen oplossen als we iemand maar zo ver krijgen om bijvoorbeeld naar een activiteit te gaan, een cursus of door deelname aan een koffieochtend. Helaas werkt dat veelal niet. Zeker niet als mensen zich al langer eenzaam voelen en zich hebben teruggetrokken. 

Het merendeel van de interventies die in Nederland worden aangeboden als hulp bij eenzaamheid houdt geen rekening met de gewijzigde hersenfunctie waarmee mensen met (langer durende) eenzaamheid te kampen hebben. Een aanpak die ervan uitgaat dat mensen prima kunnen functioneren, als ze maar eenmaal in gezelschap van anderen worden gebracht, zal op dit punt volkomen tekort schieten. De tragiek is dat deze dus niet alleen niet werken, maar zelfs opnieuw een negatieve ervaring opleveren in de omgang met anderen, een ervaring die het probleem zal vergroten en bovendien het vertrouwen in hulpverlening zal verkleinen.

Teleurstelling
Het vertrouwen in anderen is al laag en door foute hulp is het niet denkbeeldig dat teleurgestelde mensen voorgoed zullen wegblijven van hulp, ook als deze in potentie effectief kan zijn.

Kennis
Een goede aanpak van eenzaamheid begint daarom bij kennis. Kennis van wat eenzaamheid is en wat de opties voor aanpak zijn, gezien de omstandigheden van de persoon om wie het gaat. Vervolgens zal afhankelijk van die omstandigheden, een keus voor een aanpak gedaan moeten worden.

Maatwerk
Dit vraagt maatwerk. Een individuele aanpak die de persoon zelf in staat moet stellen zijn/haar eenzaamheid aan te pakken. Het is aan hulpverleners om daar de juiste gereedschappen voor te bieden die iemand nu én in de toekomst kan (blijven) toepassen.

Meer leren?
Er is veel informatie te vinden op de website van Jeanette Rijks. Zij heeft een kenniscentrum opgericht. In Amstelveen organiseren we, op basis van haar deskundigheid, lezingen, workshops en trainingen op maat. Wil je daar meer over weten? Neem dan contact met ons op of lees hier verder.

Open inschrijving workshop (zorg)professionals

Open inschrijving workshops (zorg)professionals

Open inschrijving workshop ondernemers

Door je gegevens achter te laten ontvangen wij jouw interesse tot deelname. Zodra er voldoende aanmeldingen zijn, wordt er een workshop gepland. Je ontvangt vanzelf bericht.

Ondernemers open inschrijving

Open inschrijving workshop vrijwilligers

Door je gegevens achter te laten ontvangen wij jouw interesse tot deelname. Zodra er voldoende aanmeldingen zijn, wordt er een workshop gepland. Je ontvangt vanzelf bericht. 

Workshop open inschrijving vrijwilligers

Cursus voor inwoners

Cursus Creatief Leven - deelnemers

Workshops en lezingen (zorg)professionals

Workshops en lezingen (zorg)professionals

Alleen voor (zorg)professionals en vrijwilligers.

Aanmelden netwerkbijeenkomst

aanmelden netwerkbijeenkomst
Ik ben een
Ik kom namens een organisatie
Heb je dieetwensen

Inschrijving workshop of lezing

Workshop open inschrijving vrijwilligers